Visiting Scholars: 1995-1996


 

In order from left to right:

Tatyana Medvedeva, Natalia Gerasimenko, Michael Flashka, Natalia Fedotova, Alla Annaniyazova, Oleg Krasheninnikov, Natasha Kryukova

 

back to Abstracts page

back to Visiting Scholar page